Bibliografia

1.Kukučín, Martin: Dom v stráni. Bratislava, Tatran 1982.
2.Floriánová, A.-Špačková, Z. : Slovenská a česká literatúra na dlani. Bratislava, Priroda 1999.
3.Kukučín, Martin: Dom v stráni. Bratislava,Tatran1975.
4.Obert, V. a kol.: Literatúra pre 2. ročník gymnázií a stredných škôl. Bratislava, LITERA 1994.