Obsah

Na začiatku diela Dom v stráni sa zoznamujeme s težackou rodinou Beracovcov, známych tiež ako Pretúrovci. V ich dome pod Grabovníkom , ktorý postavil starý Mate spolu s jeho ženou Jerou, teraz žijú okrem nich ich dve dcéry Katica a Matija, ktoré sú však v službe a najstarší syn Ivan so svojou ženou Baricou a ich dvoma deťmi. S príchodom Ivanovej manželky Barice nastavajú v rodine generačné problémy medzi Jerou a Baricou. Mate ako hlava rodiny využíva svoju autoritu a prinúti ich aby sa uzmierili. Barica je stále nespokojná a preto prinúti Ivana, aby išiel za Matem a povedal mu, že chce odísť do Ameriky na zárobky. Mate aj tu uplatňuje svoje postavenie v rodine a s cieľom udržať rodinu pohromade presvedčí Ivana ,aby zostal doma.
V meste sa koná veľká slávnosť známa ako fiera, pri ktorej sa rodiny stretávajú a oslavujú. Pri tejto príležitosti prichádzajú pod Grabovník Katica s Matijou, aby spolu s rodinou oslávili túto najväčšiu slávnosť v meste. Ako už tradične po ukončení hlavnej slávnosti, ktorá trvala celý deň, sa v meste konali dve tancovačky. Jedna v dome Bobicovcov pre težakov a druhá v dome šory Dory pre bohatých pánov z mesta.
Najprv sa Katica spolu s Matijou vydali ísť pozrieť na oslavu do Bobicovie domu, no Katica považovala túto zábavu pod jej úroveň, všednú a biednu, a tak sa rozhodli odísť. Tesne pred odchodom ju však pozve do tanca Paško Bobica , prostý težacký mládenec, ktorému tesne pred odchodom do služby dala slovo, že sa za neho vydá. Odmieta ho a v náhlivosti odchádza zo slávnosti. Po ceste domov prechádzali popred dom šory Dory. Katica neodolala a na chvíľku nahliadla na túto slávnosť. Tu si ju všimol mladý šor Niko Dubčić, mládenec z najvýznamnejšej rodiny v kraji. Očarený jej krásou ju pozýva na tanečný parket. Toto sa nepáčilo starým dámam na slávnosti , a preto poslali pre starého Mateho, ktorý prišiel po svoje dcéry a odviedol ich domov.
Po fiere sa majú Katica a Matija znovu vrátiť späť do služby, ale keďže majú ešte jeden deň voľna, Katica sa rozhodne ísť navštíviť sesternicu. Po ceste stretáva Nika Dubčića, ktorý jej vyznal lásku. Katica sprvoti nechce privoliť, pretože sa obáva, že by bola len jedna s mnohých Nikových zábaviek. No po Nikových slovách mu privolila. Dohovorili sa , že budú za ich lásku bojovať a jedinou Nikovou požiadavkou bolo, aby Katica odišla zo služby. Katica plná ideálov odchádza do služby, aby sa mohla vypýtať od svojej pani.
Mladý Niko sa po rozlúčke s Katicou vracia domov a pri večery sa so svojou láskou zveril aj svojej matke šore Anzule. Tá bola sprvoti veľmi prekvapená synovým výberom, pretože ona mu za ženu chcela dať dcéru svojej kamarátky Doricu Zorkovićovu. Vidiac, že by nátlakom nič nezmenila, nakoniec dáva Nikovi svoj súhlas.
Anzula sa na ďalší deň vybrala aj spolu so sluhom na obchôdzku svojich i težackých polí. Rozmýšľala ako by sa mala zachovať k vzťahu jej syna a Katice, keď sa náhodne, no vhod stretla s Katiciným otcom Matem. Tu nič netušiacemu Matemu objasní situáciu, v akej sa ich deti nachádzajú. Hoci sa Mate sprvoti proti vzťahu rozhodne stavia napokon sa s Anzulou dohodli, že im budú pomáhať pri vzájomnom spoznávaní sa, aby sami zistili, či je ich láska pravá. Doma Anzula objasnila synovi svoje požiadavky: svadba sa bude konať najmenej o rok a ich vzťah musí byť verejný, bez žiadnych tajností.
Jeden večer, keď Niko išiel pod Grabovník, stretol skupinku chlapcov medzi, ktorými bol aj Paško Bobica. Tomu sa nepáčilo, že Niko mu chodil ‚,do revíru‘‘ , a tak na neho na spiatočnej ceste hádzali kamene, čím Paško vyvolal nezhody medzi ním a Nikom.
Počas oberačky navštívil Nika Paško, ktorý mu prišiel odovzdať časť zo svojej úrody. Pretože Niko nezabudol na potupu čo mu Paško spôsobil, dal si ho zavolať do pivnice, aby sa spolu mohli porozprávať. Tu sa Niko po prvýkrát dozvedá o Katicinom sľube Paškovi, ktorý mu vykričí, že Katica ho chce len pre jeho peniaze. To je po prvýkrát, čo Niko začína pochybovať o ich vzťahu. Katica sa bála, čo spôsobia nezhody medzi Nikom a Paškom a aj preto navštívila Zandomeho. Ten nakoniec našiel Paškovi prácu v meste, aby sa lepšie finančne zabezpečil, čo by mu malo pomôcť získať si Katicu, keď sa s Nikom rozíde, ako to Zandome predpokladal.
Zatiaľ čo v dedine vrcholí oberačka, u Zorkoviciou majú vážne problémy so šorom Ilijom, ktorý dostal zápal pľúc. Bolo to s ním také vážne, že si dal zavolať svoju dcéru Doricu z kláštora. Niko pravidelne navštevuje chorého šora Iliju a nevediac ako pomaly začína mať Doricu radšej ako Katicu. Zo začiatku si to nechce priznať, no s Katicou ho spájajú už len jeho ideály, že prostredníctvom svadby sa zblíži s težackým ľudom a jeho sľub, ktorý jej dal.
Raz sa Niko znovu vybral pod Grabovnik navštíviť Katicu. Tá však nebola doma, a tak ho prijala jej matka, stará Jera. V rozhovore s ňou sa Niko nielenže dozvie, že ľudia nesúhlasia s jeho vzťahom ku Katici, ale že ho zaň odsudzujú, čo je v rozpore s jeho plánom získať si ich priazeň, a preto sa Katici odcudzuje.
Šora Anzula si všíma synovu dilemu, pre ktorú z dievčat sa rozhodnúť, a preto zorganizovala slávnostný obed na počesť vyzdravenia šora Iliju, ktorý mala pripraviť Dorica, aby predviedla svoju zručnosť a zaujala tak Nika. Niko sa slávnosti potešil a bavil sa na nej až kým na ňu neprišla samotná Katica, ktorú Anzula na obed zámerné pozvala. Niko porovnáva obe dievčatá a uvedomuje si, že si nikdy nebudú rovné. Správa sa ku Katici odmerane, ktorá pochopila čo bolo vo veci, vykričala Nikovi, že sa s ňou nemal zahrávať a s plačom odišla domov.
Obaja sa trápia. Katica pre svoju stratenú hrdosť a sny a Niko pre myšlienku, že jeho city ku Katici neboli také ozajstné ako si myslel, čím Katici ublížil. Zdôveril sa s tým Zandomemu, ktorý mu teraz predostrel svoje plány s Paškom Bobicom. Ten prichádza z mesta a dostáva sa mu veľkej úcty. Neváha a vidiac, že sa Katicin a Nikov vzťah rozpadol zveruje sa so svojimi úprimnými zámermi starej Jere a je ochotný si Katicu zobrať za ženu.
Pod Grabovnikom sa dlho nezaoberali Katicinym problémom, pretože Mate začal poležiavať a sťažovať sa na bolesť v boku. Doktor po vyšetrení zistil, že ma rakovinu a nedá sa mu pomôcť. Všetci v okolí smútia. Uvedomujú si, že s Matem nezomiera len hlava beračovskej rodiny, ale končí sa tým éra patriarchizmu v dedine. Mate sa na smrteľnej posteli snaží dohovoriť Katici, aby sa už nehnevala na Nika a súhlasila s Paškovou ponukou stať sa jeho ženou. Mate sa lúči s celou svojou rodinou a taktiez s Dubčićovcami. Na záver ešte požehnáva Nikovmu vzťahu s Doricou. Po dlhých dňoch bolesti Mate tesne pred novým rokom umiera.